ERG-TULJAK 70/25 NEIZOLIRANA HAUPA
ERG-STOPICA 6/6 ŽUTA HAUPA
ERG-FASTON 6.0/6.3*0.8 ŽENSKA ŽUTA
ERG-FASTON 6.0/6.3*0.8 ŽUTA MUŠKA
ERG-FASTON 2.5/6.3*0,8 ŽE PLAVA POL IZOL
ERG-FASTON 2.5/6.3*0.8 PLAVA MUŠKA
ERG-STOPICA 2.5/6 PLAVA HAUPA
ERG-FASTON 1.5/6.3*0.8 MUŠKA CRVENA POL
ERG-STOPICA 6/6 NEIZOLIRANA
ERG-STOPICA 6/8 HAUPA
ERG-STOPICA 1.5/4 CRVENA HAUPA
ERG-STOPICA 1.5/6 IZOLIRANA CRVENAHAUPA
ERG-STOPICA 2.5/8 IZOL PLAVA HAUPA
ERG-FASTON 2.5/4.8*0.8 ŽENSKA PLAVA
STOPICA CIJEVNA CU KSB-120/10 *HAUPA*
STOPICA CIJEVNA CU KSB-120/12 *HAUPA*
STOPICA CIJEVNA CU KSB-150/10 *HAUPA*
STOPICA CIJEVNA CU KSB-150/12 *HAUPA*
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 50/8 *HAUPA*
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 50/10 *HAUPA*
ERG-TULJAK 0.5/8 BIJELI HAUPA
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 70/10 *HAUPA*
ERG-TULJAK 1/8 CRVENI HAUPA
ERG-TULJAK 1.5/8 CRNI **** HAUPA
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 95/10 *HAUPA*
ERG-TULJAK 2.5/8 PLAVI ** HAUPA
ERG-TULJAK 4/10 SIVI HAUPA
ERG-TULJAK 6/12 ŽUTI HAUPA
ERG-TULJAK 10/12 CRVENI HAUPA
ERG-TULJAK 16/12 PLAVI HAUPA
STOPICA CIJEVNA CU KSB 120/14 *HAUPA*
ERG-TULJAK 35/16 CRVENI HAUPA
ERG-FASTON 2.5/6.3*0.8 MES ŽENSKA/PAK200
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 70/12 *HAUPA*
ERG-FASTON 2.5/6.3*0.8 MES MUŠKA/ PAK200
ERG-STOPICA 2.5/4 NEIZOLIRANA HAUPA
ERG-STOPICA 2.5/5 NEIZOLIRANA HAUPA
ERG-STOPICA 2.5/6 NEIZOLIRANA HAUPA
ERG-STOPICA 2.5/8 NEIZOLIRANA HAUPA
ERG-STOPICA 6/4 NEIZOLIRNA HAUPA
ERG-STOPICA 6/5 NEIZOLIRNA HAUPA
ERG-STOPICA 2.5/6 NEIZOLIRANA *** HAU
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 6/8
ERG-STOP CIJEVNA 1.5 CRVENA (spojnica)
ERG-STOP CIJEVNA 2.5 PLAVA (spojnica)
ERG-STOP CIJEVNA 6.0 ŽUTA (spojnica)
VEZICA 370*7.6 BIJELA HAUPA
VEZICA 371*4.8 BIJELA HAUPA
VEZICA 250*4.8 CRNA HAUPA
VEZICA 199*4.8 BIJELA HAUPA
VEZICA 250*4.8 BIJELA HAUPA
VEZICA-PODNOŽJE 262164 (za Vezicu 7.8)
ČAHURA KABELSKA AL CIJEVNA KCA-95 HAUPA
ČAHURA KABELSKA AL CIJEVNA KCA-120 HAUPA
ČAHURA KABELSKA AL CIJEVNA KCA-150 HAUPA
ČAHURA KABELSKA AL CIJEVNA KCA-185 HAUPA
ČAHURA KABELSKA AL CIJEVNA KCA-240 haupa
STOPICA CIJEVNA AL KSA 35/10 HAUPA
STOPICA CIJEVNA AL KSA 50/10 HAUPA
STOPICA CIJEVNA AL KSA 95/10 HAUPA
STOPICA CIJEVNA AL KSA 120/12 HAUPA
STOPICA CIJEVNA AL KSA 150/10 HAUPA
ERG-TULJAK 0.75/8 SIVI HAUPA
ERG-TULJAK 2.5/10 NEIZOLIRANI HAUPA
ERG-STOPICA 10/8 NEIZOLIRANA HAUPA
ERG-STOPICA 16/10 NEIZOLIRNA HAUPA
VEZICA 302*4.8 BIJELA HAUPA
VEZICA 203*2.5 BIJELA HAUPA
VEZICA 100*2.5 BIJELA HAUPA
VEZICA 203*2.5 CRNA HAUPA
VEZICA 100*2.5 CRNA HAUPA
VEZICA-PODNOŽJE 262162 (za Vezicu 4,8)
ERG-TULJAK 16/18 PLAVI HAUPA
ERG-TULJAK 35/25 CRVENI HAUPA
ERG-TULJAK 50/20 PLAVI HAUPA
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 6/6
ERG-STOPICA 16/ 8 NEIZOLIRANA HAUPA
ERG-STOPICA 16/12 NEIZOLIRANA HAUPA
ERG-TULJAK 10/18 CRVENI HAUPA
ERG-STOPICA 25/10 NEIZOLIRANA HAUPA
ERG-TULJAK 1.5/12 NEIZOLIRANI HAUPA
ERG-STOPICA 25/ 8
ERG-TULJAK 6/12 NEIZOLIRANI HAUPA
ERG-STOPICA 35/ 8 HAUPA
ERG-STOPICA 70/10 HAUPA
ERG-STOPICA 2.5/4 PLAVA HAUPA
ERG-FASTON 2.5/4.8*0.8 MUŠKA plava
VEZICA 290*7,6 CRNA HAUPA
ERG-TULJAK 1.5/18 CRNI HAUPA
ERG-TULJAK 6/15 NEIZOLIRANI HAUPA
ERG-TULJAK 10/12 **NEIZOLIRANI HAUPA
ERG-TULJAK 16/18 NEIZOLIRANI HAUPA
ERG-TULJAK 25/18 NEIZOLIRANI HAUPA
VEZICA 550*7,6 PAWBOL
ERG-STOPICA 10/6 NEIZOLIRANA HAUPA
ERG-STOPICA 16/ 6 NEIZOLIRAN HAUPA
ERG-STOPICA 35/10
VEZICA 142*2,5 BIJELA HAUPA
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 10/6 HAUPA
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 10/8 HAUPA
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 16/ 6 HAUPA
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 16/ 8 HAUPA
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 16/10 HAUPA
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 25/ 8 HAUPA
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 25/10 HAUPA
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 25/12 HAUPA
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 35/ 8 din HAUPA
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 35/10 HAUPA
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 35/12 HAUPA
ČAHURA KABELSKA CU CIJEVNA KCB-10 HAUPA
ČAHURA KABELSKA CU CIJEVNA KCB-16 HAUPA
ČAHURA KABELSKA CU CIJEVNA KCB-25 HAUPA
ČAHURA KABELSKA CU CIJEVNA KCB-35 HAUPA
ČAHURA KABELSKA CU CIJEVNA KCB-50 HAUPA
ČAHURA KABELSKA CU CIJEVNA KCB-70 HAUPA
ČAHURA KABELSKA AL CIJEVNA KCA-25 HAUPA
ČAHURA KABELSKA AL CIJEVNA KCA-35 HAUPA
ČAHURA KABELSKA AL CIJEVNA KCA-50 HAUPA
ČAHURA KABELSKA AL CIJEVNA KCA-70 HAUPA
ČAHURA KABELSKA CU CIJEVNA KCB- 6 HAUPA
ČAHURA KABELSKA CU CIJEVNA KCB-95 HAUPA
ČAHURA KABELSKA CU CIJEVNA KCB-120 HAUPA
ČAHURA KABELSKA CU CIJEVNA KCB-150 HAUPA
ČAHURA KABELSKA CU CIJEVNA KCB-185 HAUPA
ČAHURA KABELSKA CU CIJEVNA KCB-240 HAUPA
ERG-TULJAK 25/16 ŽUTI HAUPA
ČAHURA KABELSKA CU 300 CIJEVNA
ČAHURA KABELSKA AL-CU KCAB-150/95 HAUPA
ČAHURA KABELSKA AL-CU KCAB-150/120 HAUPA
ČAHURA KABELSKA AL-CU KCAB-185/150 HAUPA
ČAHURA KABELSKA AL-CU KCAB-240/150 HAUPA
ČAHURA KABELSKA AL-CU KCAB-240/185 HAUPA
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 10/10 HAUPA
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 50/12 HAUPA
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 95/12 HAUPA
STOPICA CIJEVNA AL KSA 70/10
ČAHURA KABELSKA AL-CU KCAB- 95/50 HAUP
ČAHURA KABELSKA AL-CU KCAB-120/70 HAUPA
ČAHURA KABELSKA AL-CU KCAB-120/95
ČAHURA KABELSKA AL-CU KCAB-185/95 HAUPA
VEZICA 425*8,8
VEZICA 371*4,8 CRNA
VEZICA 370*7,6 CRNA
ERG-TULJAK D 0.75/8 SIVI !! DUPLI
ERG-TULJAK D 1,5/8 CRNI !! DUPLI
ERG-TULJAK D 2,5/10 PLAVI !!DUPLI
ERG-TULJAK D 4,0/12 SIVA !!DUPLI
ERG-TULJAK D 6,0/14 ŽUTI !!DUPLI
ERG-TULJAK D 10/14 CRVENI !!DUPLI
ERG-TULJAK D 16/16 PLAVI !!DUPLI
ERG-TULJAK D 0.5/8 BIJELI !!DUPLI
ERG-TULJAK D 1.0/8 CRVENA !!DUPLI
ERG-TULJAK 10/15 **NEIZOLIRANI
ERG-FASTON 2.5/4.8*0.8 PLA CIJELA IZO ŽE
ERG-STOPICA 6/10 NEIZOLIRANA HAUPA
ERG-STOPICA 10/10 NEIZOLIRANA HAUPA
ERG-STOPICA 35/12
ERG-STOPICA 50/10
ERG-STOPICA 50/12
ERG-STOPICA 70/ 8
ERG-STOPICA 70/12
ERG-STOPICA 95/10
ERG-STOPICA 95/12
ERG-STOPICA 120/10
ERG-STOPICA 120/12
ERG-STOPICA 25/ 6
ERG-STOPICA 50/ 8
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 70/ 8 *HAUPA*
VEZICA 800*8,8
ERG-FASTON 1.5/4.8*0.8 MUŠKA crvena
ERG-STOPICA 95/ 8
ERG-STOPICA 6/12 NEIZOLIRANA
ERG-STOPICA 10/12 NEIZOLIRANA
STOPICA CIJEVNA CU KSB-10/6 *HAUPA*
STOPICA CIJEVNA CU KSB-10/8 *HAUPA*
STOPICA CIJEVNA CU KSB-10/12 *HAUPA*
STOPICA CIJEVNA CU KSB-16/12 *HAUPA*
STOPICA CIJEVNA CU KSB-35/6 *HAUPA*
ERG-TULJAK 16/12 NEIZOLIRANI HAUPA
STOPICA CIJEVNA CU KSB-25/6 *HAUPA*
VEZICA 292X3.6 BIJELA HAUPA
VEZICA 100X2,5mm 25X8mm HAUPA
VEZICA 142X3,2 mm HAUPA
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 16/6*HAUPA*
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 35/10 *HAUPA*
STOPICA CIJEVNA CU KSB-35/8 *HAUPA*
VEZICA 203X3,6 HAUPA
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 16/10
STOPICA CIJEVNA CU KSB- 25/10
FORŠPAN 5mX3mm HAUPA
FORŠPAN 10mX3mm HAUPA
FORŠPAN 15mX3mm HAUPA
FORŠPAN 20mX3mm HAUPA
FORŠPAN 25mX3mm HAUPA
Copyright © 2018. - Gromel d.o.o., veleprodaja i maloprodaja elektroinstalacijskog materijala | Izjava o zaštiti privatnosti