KAB. FG7OR 3x2,5
KAB. FG16OR16 1x120
KAB. FG7OR 5x2,5
KAB. FG7OR 4x6
KAB. FG7OR 4x25
KAB FG16OR16 7*1,5
KABEL PPOO 1* 300
KABEL PPOO 1*150 rm NYY-0
KABEL PPOO 1*185 rm NYY-J
KABEL PPOO 1*240 rm NYY-0
KABEL PPOO 2* 1.5 re
KABEL PPOO 2* 2.5 re
KABEL PPOO/A 1*300 NAYY
KABEL PPOO/A 4x25+1,5
KABEL PPOO 1* 16 re NYY-J
KABEL PPOO 1* 25 rm EYY-O
KABEL PPOO 1* 35 rm NYY-J
KABEL PPOO 1* 50 rm NYY-J
KABEL PPOO 1* 70 rm NYY-J
KABEL PPOO 1* 95 rm NYY-0
KABEL PPOO 1*120 rm NYY-0
KABEL PPOO 1*150 rm NYY-J
KABEL PPOO/A 1*150
KABEL PPOO 3* 1.5 re ***
KABEL PPOO 4* 1.5 re NYY-J
KABEL PPOO 4* 2.5 re NYY-J
KABEL PPOO 4* 4 re NYY-J
KABEL PPOO 4* 6 re
KABEL PPOO 4* 10 rm
KABEL PPOO 4* 16 rm
KABEL PPOO 4* 25 rm NYY-J
KABEL PPOO 4* 35 sm NYY-J
KABEL PPOO 4* 95sm
KABEL PPOO 4*120 sm
KABEL PPOO 4*150 sm
KABEL PPOO 4*240 sm NYY-J
KABEL PPOO 5*1.5 re EYY-J
KABEL PPOO 5*4 re EYY-J
KABEL PPOO 5*6 re
KABEL PPOO 5* 10 re
KABEL PPOO 5* 16 re
KABEL PPOO 5* 25 rm
KABEL PPOO 7*2,5 NYY-J
KABEL PPOO 5* 50 rm
KABEL PPOO 5* 35 rm NYY-J
KABEL PPOO 10*1.5
KABEL PPOO 3* 2.5 re EYY-J
KABEL PPOO 3* 4 re
KABEL PPOO 3 x 6 re
KABEL PPOO 4* 50sm
KABEL PPOO 4* 70 sm
KABEL PPOO 5*2.5 re EYY-J
KABEL PPOO 7*1.5 NYY-J
KABEL PPOO/A 1*240 Rm NAYY-J
KABEL PPOO/A 4* 35sm AUS
KABEL PPOO/A 4* 70
KABEL PPOO/A 4*95
KABEL PPOO/A 4* 50sm AUS
KABEL PPOO/A 4*150 EAYY-J
KABEL PPOO/A 4*185 sm
KAB FG16OR16 5*4
KAB FG16OR16 5*16
KAB FG16OR16 3*4
KAB FG16OR16 3*1,5
KAB FG16OR16 3*2,5
KAB FG16OR16 5*10
KAB FG16OR16 5*6
KAB FG16OR16 1*150
KAB FG16OR16 5*2,5
KAB FG16OR16 5*25
KAB FG16OR16 1x95
KAB FG16OR16 3*10
KAB FG16OR16 3*6
KAB FG16OR16 2*1.5
KAB FG16OR16 5*35
CU UŽE 35mm
CU UŽE 70mm2 EUC
KABEL PPOO/A 4* 25
CU UŽE 25mm2 EUC
KAB FG7OR 3*95+1*50 (4*95)
KABEL PPOO/A 4*120
KABEL XPOO/A 4* 150+1,5
CU UŽE 50mm2 EUC
KABEL PPOO/A 4* 16 NAYY-J
KABEL FROR 5X2,5
KABEL FROR 5X6
Copyright © 2018. - Gromel d.o.o., veleprodaja i maloprodaja elektroinstalacijskog materijala | Izjava o zaštiti privatnosti